Zarządzenie Biskupa Diecezjalnego z dnia 30 maja br. cz. 2