Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego dla „strefy czerwonej”