Stypułów – kościół filialny pw. św. Jadwigi Śląskiej

Gotycki kościół wzniesiono prawdopodobnie w połowie XIV wieku (wzmiankowany dopiero w 1379 r.). Murowana z kamienia i rudy darniowej świątynia otrzymała rzut wydłużonego prostokąta, od wschodu zamkniętego pięciobocznym prezbiterium. Prawdopodobnie w końcu XV lub na początku XVI stulecia od zachodu do głównego korpusu kościoła dobudowano trójkondygnacyjną wieżę, a teren przykościelnego cmentarza otoczono kamiennym murem. W tym samym czasie wnętrza nakryto sklepieniami sieciowymi z żebrami. Ze wzmianki z 1506 r. dowiadujemy się o uposażeniu kościoła przez trzech właścicieli wsi – Johanna von Unruha, Albrechta von Schlichtinga i Melchiora von Knobelsdorffa. Właściciele wsi ufundowali także na początku XVII stulecia ozdobiony ich herbami ołtarz. W XVI-XVII wieku do bryły kościoła dostawiono zakrystię, kruchtę, a do prezbiterium kaplicę grobową rodziny von Unruh. Z tego okresu pochodzą także zachowane we wnętrzach figuralne płyty nagrobne. Zwieńczona wysoką iglicą wieża kościoła spłonęła w 1918 r. Odbudowano ją w 1930 r. Ostatnią, ośmioboczną kondygnację wieży nakryto dachem namiotowym.

Źródło: Andrzejewski T., Szlaki kulturowe w Gminie Kożuchów, Kożuchów 2012, s. 41.