Kapłani

Proboszcz – ks. dr Mariusz Dudka (od 2021 roku)

Wikariusz – ks. mgr Wojciech Przyborowski (od 2019 roku)
Wikariusz – ks. mgr Sebastian Kazimirski (od 2022 roku)
Wikariusz – ks. mgr Kamil Obała (od 2021 roku)