Sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Chrzest święty
Chrzest św. otwiera drogę do kolejnych sakramentów. Aby ochrzcić dziecko, jego rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafii, na terenie której mieszkają. By dopełnić wszystkich formalności konieczna jest akt urodzenia dziecka, oraz świadectwo od proboszcza o możliwości podjęcia funkcji rodziców chrzestnych. Rodzice i dwoje chrzestnych kierowani są na nauki przedchrzcielne i proszeni zostają o odbycie sakramentu spowiedzi. Niezbędne artykuły do chrztu to przede wszystkim szatka i świeca chrzcielna. W naszej parafii chrzty udzielne są w druga i czwartą niedziele miesiąca podczas Mszy o godzinie 11.15. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu udzielenia tego sakramentu. Zapraszamy rodziców z Aktem urodzenia dziecka do kancelarii parafialnej.

Bierzmowanie
Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia więź młodego człowieka z Kościołem, poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Przystępują do niego przeważnie uczniowie z 8 klasy, chociaż prawo do bierzmowania mają również dorośli, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili wcześniej do tego sakramentu. Świadkami bierzmowania powinny być osoby ochrzczone i również bierzmowane. Do bierzmowania niezbędne jest krzyżmo, czyli mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona przez biskupa. Sakrament ten udzielany jest w naszej parafii po 2 letnim przygotowaniu (2 lata szkolne). Przygotowanie rozpoczyna młodzież na początku 7 klasy, która złoży stosowną deklarację i zaangażuje się w przygotowanie.

Eucharystia
Eucharystia, inaczej także Najświętszy Sakrament, Komunia św., Wieczerza Pańska, Msza św., to sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to sakrament obecności Jezusa, podczas którego mamy możliwość spożywać Jego Ciało i Krew. Komunię Świętą po raz pierwszy przyjmują dzieci w wieku 8 lat. Jako pamiątkę I komunii otrzymują obrazek pierwszokomunijny.

Pokuta (spowiedź)
Kolejny z sakramentów – pokuta – to pojednanie z Bogiem. Warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie, czyli wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty, a także, w miarę możliwości naprawienie wyrządzonych szkód.

Namaszczenie chorych
Namaszczenie chorych, błędnie nazywane ostatnim namaszczeniem może być udzielne osobom cierpiącym na przewlekłe choroby, osobom starszym przed operacją medyczną, a nawet nieprzytomnym, jeśli przypuszcza się, że w normalnych warunkach zgodziliby się przyjąć ten sakrament. Kapłan nawiedza chorych w domach i szpitalach. Najświętszy sakrament przynoszony jest do chorego.

Kapłaństwo
Kapłaństwo to sakrament święceń, natomiast kapłan jest osobą duchowną, pełniącą funkcje w domu Bożym – jak sprawowanie mszy świętej czy udzielanie sakramentów. Atrybuty kapłana to przede wszystkim sutanna i koloratka. Niektórych sakramentów udziela on dodatkowo w komży i stule, sakrament Eucharystii natomiast sprawuje w albie i ornacie.

Małżeństwo
Małżeństwo w kościele katolickim to związek kobiety i mężczyzny. Jest to sakrament nierozerwalny, dlatego podjęcie decyzji o jego zawarciu powinno być poprzedzone naukami przedślubnymi i przede wszystkim przemyślaną decyzją. Symbolem zawarcia związku małżeńskiego są obrączki, które podczas ceremonii wzajemnego składania przysięgi małżeńskiej w obecności świadków małżonkowie wkładają sobie na palec.