Uroczystość Wszystkich Świętych

 

1 Listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.

Porządek mszy świętych w tym dniu: 7.00; 8.30; 10.00; i 18.00.

Msza św. na cmentarzu komunalnym w Kożuchowie o godzinie 12.00.

(Nie będzie mszy o godz. 11.15 i 12.30 w kościele parafialnym).

Stypułów:  9.00 (w kościele), po niej procesja za zmarłych na cmentarzu w Stypułowie.

Lasocin: 8.45;

Solniki: 10.00.

Modlitwa za zmarłych na starym cmentarzu w tym dniu po mszy św. wieczornej ok godz. 19.00.

 

2 listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Porządek mszy świętych w parafii:

Kożuchów:  7.00 i 18.00 (na mszy św. wieczornej pragniemy modlić się między innymi za zmarłych, którzy odeszli w minionym roku)

Stypułów:  16.30 (z modlitwą wypominkową);

Solniki:  16.30 (z modlitwą wypominkową);

Lasocin:  16.30 (z modlitwą wypominkową).

Procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej będzie we wtorek 2 listopada o godz. 19.00.

 

Każdego dnia od 1 do 30 listopada 2021r. można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza z równoczesnym odmówieniem choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych.

Odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski uświęcającej, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

„Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).

Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”.