Ogłoszenia Matki Bożej Rokitniańskiej, 18 VI-tytuł