Święcenia Kapłańskie

Święcenia prezbiteratu 27 maja w gorzowskiej katedrze otrzymało  dwóch diakonów naszej diecezji.

Dla naszej parafii radością jest fakt, iż także nasz parafianin dk. Michał Dziedzic otrzymał
w Poznaniu 27 maja w Archikatedrze święcenia kapłańskie.

W najbliższą niedzielę tj. 28 maja odbędzie się msza św. prymicja o godz. 11.15 –

 informujemy, że 28 maja nie będzie mszy św. o godz. 12.30.