hasło „Pomoc na wschodzie” – Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego w KOŻUCHOWIE – PSZOK do 6 września do godz. 11.00

Firma Green Office Ecologic współpracuje z Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” która jest organizacją społeczną „non profit” katolików świeckich i duchownych. Oferowana przez Stowarzyszenie pomoc w postaci rzeczowej lub finansowej pochodzi z wypracowanych własnych środków i dobrowolnych wpłat.

 

Uzyskane w ramach zbiórki wsparcie zostaje przekazane na wsparcie misjonarzy pracujących na wschodzie w byłych republikach związku radzieckiego, wsparcie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, Polskich Misjonarzy pracujących w różnych częściach świata, m.in. w Kamerunie, Zambii, Ekwadorze, Brazylii czy Kenii.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego w KOŻUCHOWIE

Możemy włączyć się w pomoc Kościołowi na wschodzie – Zapraszamy do przynoszenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do naszego KOŻUCHOWSKIEGO „PSZOK–a”. Na hasło „Pomoc na wschodzie” pracownicy USKOM wskazywać będą wydzielony pojemnik/kontener/miejsce przeznaczone na czasowe zbieranie odpadów na rzecz prowadzonej zbiórki.

Wstęp na teren PSZOK Podbrzezie Dolne w celu oddania odpadów w ramach przedmiotowej akcji możliwy jest w następujących terminach:

sobota (2-09-2023) w godz. 9.00 – 20.00

poniedziałek, wtorek (4 i 5 – 09-2023) w godz. 13.00 – 18.00

środa (6-09-2023) w godz.  8.00 – 11.00

Po godzinie 11.00 w środę 6-09-2023 odpady odebrane zostaną staraniem Organizatora.