Zakończenie prac konserwatorskich – korpus nawowy

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego pragniemy poinformować o zakończonych pracach przy zabytku „Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – korpus nawowy”. Prace te były możliwe do zrealizowania w dwóch etapach dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Kożuchów, a także przy współpracy Lubuskiego Konserwatora Zabytków oraz  Głównego Wykonawcy – firmy „Monumenti Muratore.

Dziękujemy wszystkim instytucjom za okazaną pomoc –
jak również Parafianom za zaangażowanie,
troskę o świątynię i ofiary umożliwiające wkład własny w projekty i wykonanie zadania.